Czasopisma

Link do OJS: https://www.journals.us.edu.pl/

 

Tytuły czasopism:

 

 

Bazy, w których indeksowane są czasopisma Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego:

 

 • Academic Research Index
 • Arianta
 • BazHum
 • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
 • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
 • CEON
 • CYTBIN
 • DOAJ
 • EBSCO
 • Elektronische Zeitschriftenbibliothek
 • ERIH Plus
 • ESJI (Eurasian Scientific Journal Index)
 • Google Scholar
 • IC Journals Master
 • Index Copernicus
 • LISA: Library and Information
 • MIAR
 • OAJI (Open Academic Journals Index)
 • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
 • Pedagog
 • PhilPapers
 • Polska Bibliografia Naukowa Zeitschriftendatenbank (ZDB)
 • Periodicals Directory
 • Science Abstracts
 • Scopus – indeksowane są: Przegląd Rusycystyczny, Przekłady Literatur Słowiańskich, Er(r)go, Review of International American Studies, Theory and Practice of Second Language Acquisition
 • Ulrich