Nagroda dla naszej publikacji „Kształtowanie układów urbanistycznych i przestrzennych dawnych granicznych ośrodków kolejowych Polski” podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej

Książka "Kształtowanie układów urbanistycznych i przestrzennych dawnych granicznych ośrodków kolejowych Polski" autorstwa Weroniki Dragan zdobyła II nagrodę 30 Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej w kategorii „Monografie oraz inne opracowania krajoznawcze”.