Zapraszamy na Akademicki Tydzień Książki (27.11.2023 – 1.12.2023)

Podobnie jak w ubiegłym roku dwie uczelniane jednostki, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka oraz Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, organizują Akademicki Tydzień Książki. Jest to święto książki naukowej, a szczególnie publikacji pracowników Uniwersytetu Śląskiego, wydanych w WUŚ w ostatnich miesiącach i latach, oraz udostępnianych na cały świat w repozytoriach i bazach danych przez CINiB-ę.

W tym roku tematem przewodnim ATK będą klimat, środowisko i humanistyka. Szczególnie będzie nas interesować to, co mają do opowiedzenia o środowisku autorzy publikacji UŚ, także tych czasopiśmiennych. Chcemy w ten sposób nawiązać do działań, podjętych już przez UŚ, wobec rzeki Rawy i krajobrazów powęglowych (ŚFN 5 i ŚFN 6). Na uczestników ATK czeka wiele atrakcji: warsztaty o książce, edukacji i klimacie, spotkania o książkach historycznych, prawniczych, filmoznawczych, kulturoznawczych, polonistycznych, literaturoznawczych i teologicznych, debaty o środowisku i czytaniu. Na warsztaty i wycieczki obowiązują zapisy, na pozostałe wydarzenia wstęp wolny.

Spotkania będą odbywały się w salach konferencyjnej (SK) i dydaktycznej (SD) w holu głównym (poziom 0). Wycieczki po gmachu biblioteki odbywają się z przewodnikiem (rejestracja: wycieczki@ciniba.edu.pl). Przez czas trwania ATK do dyspozycji Uczestników i Uczestniczek pozostaje przestrzeń Akwarium (poziom 1), gdzie można odpocząć, zrelaksować się, skorzystać z wygodnych puf oraz zagrać w gry planszowe.

W holu głównym na poziomie 0 (panele wystawiennicze i wysokie szklane gabloty) prezentowane będą wystawy: „Wokół fotografii Franco Zecchina” oraz wystawa pt. „Klimatyczny Śląsk” (organizator: Pałac Młodzieży w Katowicach). 

Wystawa pt. „Klimatyczny Śląsk” to mikrocząstka zbioru prac wychowanków Pałacu Młodzieży im. Profesora A. Kamińskiego przedstawiająca Śląsk w ujęciu industrialnym oraz dziewiczym, naturalnym.
Grafika i rękodzieło zostały tutaj zestawione ze zdjęciami przyrody Śląska, która w wyniku działań człowieka traci swoją naturalną i odwieczną bioróżnorodność. Prace powstały pod kierunkiem prowadzących zajęcia „EduArt – spotkania z KLIMATEM”: Agnieszki Kowalczyk, Jadzi Korzeniowskiej, Karoliny Sznury, Agnieszki Zając-Wnukowskiej.

 

Miejsce spotkań: CINiBA, Bankowa 11a, 40-007 Katowice

Hasło: geo-eko-humanistyka

 

Projekt pt. Promocja badań zespołu Geo-Eko-Humanistyka dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

HARMONOGRAM:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Poniedziałek, 27.11

 

Godz. 9.45 – 10.00: briefing prasowy – prowadzenie Małgorzata Poszwa

 

Godz. 10.00 – 10.15: otwarcie Akademickiego Tygodnia Książki (Dariusz Pawelec, Beata Klyta)

 

Godz. 10.30 – 11.15: wykład prorektora UŚ ds. nauki i finansów, Michała Daszykowskiego

 

Godz. 11.30 – 12.30: „Jakie tajemnice kryje CINiBA?” – wycieczka po gmachu biblioteki (obowiązują zapisy: wycieczki@ciniba.edu.pl, ograniczona liczba miejsc)

 

Godz. 11.30 – 13.00: dyskusja „Jak kryzys klimatyczny zmienia naszą naukę?” z udziałem: Justyny Tymienieckiej-Suchanek („Zoophilologica”), Ryszarda Mikosza (Wprowadzenie do prawa środowiska, Katowice 2021) i Michała Kisiela („Er(r)go”). Prowadzenie: Wioletta Tomala-Kania

 

Godz. 13.30 – 15.00: rozmowa „Literatury anglojęzyczne – skąd ta liczba mnoga?” z udziałem: Aleksandry Musiał (One Ride: Larry Burrows and the Contexts of the Vietnam War Photography, Katowice 2022), Marka Pawlickiego ( „Enactments of Life”: The Short Stories of Nadine Gordimer, Katowice 2023) i Niny Augustynowicz („Postscriptum Polonistyczne”). Prowadzenie: Leszek Drong

 

*Godz. 8.00-20.00: „Akwarium” – otwarta przestrzeń relaksu (CINiBA, poziom 1)

 

*Godz. 8.00-20.00: wystawy (hol główny CINiB-y)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wtorek, 28.11

 

Godz. 10.00-10.45: „Wokół fotografii Franco Zecchina” – spotkanie dla młodzieży. Prowadzenie: dr Marzena Smyłła (CINiBA); obowiązują zapisy: wycieczki@ciniba.edu.pl

 

Godz. 11.30 –13.00: dyskusja „Myśleć obrazami, myśleć środowiskiem, myśleć kryzysem” z udziałem: Justyny Budzik (Polski film i fotografia nowego wieku na tle kultury wizualnej. Widma, antropocienie, sztandary, Katowice 2023) Lecha Kołodziejczyka (Od wzniosłości do dowolności. Malarstwo w czasie tragicznym, Katowice 2023), Janusza Musiała (Transgresje fotografii w przestrzeniach kultury, Katowice 2023) i Piotra Zawojskiego (Pisanie i czytanie (o) fotografii. Odkrywcy, klasycy, obrazoburcy, Katowice 2023). Prowadzenie: Adam Pisarek

 

Godz. 11.30 – 12.30: „Jakie tajemnice kryje CINiBA?” – wycieczka po gmachu biblioteki (obowiązują zapisy: wycieczki@ciniba.edu.pl, ograniczona liczba miejsc)

 

Godz. 13.30 – 15.00: rozmowa „Gorączka archiwum” z udziałem: Lucyny Sadzikowskiej (Powstanie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dokumenty i relacje, Katowice 2023) i Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz. Prowadzenie: Rafał Molencki

 

Godz. 15.00-16.00: „Wokół fotografii Franco Zecchina” – spotkanie dla osób dorosłych. Prowadzenie: Marzena Smyłła (CINiBA); obowiązują zapisy: wycieczki@ciniba.edu.pl

 

*Godz. 8.00-20.00: „Akwarium” – otwarta przestrzeń relaksu (CINiBA, poziom 1)

 

*Godz. 8.00-20.00: wystawy (hol główny CINiB-y)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Środa, 29.11

 

Godz. 10.00-11.30: prezentacja wybranych książek ze zbiorów CINiB-y dot. praktycznego wykorzystania filozofii w życiu i rozwoju osobistym. Prowadzenie: Agnieszka Woszczyk  (Instytut Filozofii UŚ, Polskie Towarzystwo Doradztwa Filozoficznego), Mirosław Piróg (Instytut Filozofii UŚ), Dariusz Olesiński (Instytut Filozofii UŚ), Julian Strzałkowski (Polskie Towarzystwo Doradztwa Filozoficznego).

 

Godz. 11.30 –13.00: dyskusja „Spotkania z Innym” z udziałem: Renaty Dampc-Jarosz (Hans Joachim Schädlich, Felix i Felka, Katowice 2023), Marcina Fabjańskiego (Metafizyka dla neurotyka. Czym jest i czym mógłby być coaching filozoficzny?, Katowice 2023) i ks. Jana Słomki (Filozofia Emmanuela Levinasa jako ancilla theologiae, Katowice 2022). Prowadzenie: Marian Kisiel

 

Godz. 11.30 – 12.30: „Jakie tajemnice kryje CINiBA?” – wycieczka po gmachu biblioteki (obowiązują zapisy: wycieczki@ciniba.edu.pl, ograniczona liczba miejsc)

 

Godz. 13.30 – 15.00: rozmowa „Poczytajki”: fenomen serii edukacyjnej i czytelniczej z udziałem autorów i redaktorów: Wioletty Hajduk-Gawron, Tomasza Gęsiny, Magdaleny Nowak-Kaczmarek, Pauliny Stasiak

 

*Godz. 8.00-20.00: „Akwarium” – otwarta przestrzeń relaksu (CINiBA, poziom 1)

 

*Godz. 8.00-20.00: wystawy (hol główny CINiB-y)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Czwartek, 30. 11

 

Godz. 10.00-10.45: spotkanie dla młodzieży „Od oprawy do okładki”. Prowadzenie: Marzena Smyłła (CINiBA); obowiązują zapisy: wycieczki@ciniba.edu.pl

 

Godz. 11.30 –13.00: dyskusja „Polonistyka w działaniu” z udziałem: Marii Barłowskiej („Okruchy”. Studia o wierszach odnalezionych w rękopisach XVII wieku, Katowice 2022), Mariusza Jochemczyka, Józefa Olejniczaka i Miłosza Piotrowiaka (Myśleć Kafką. Teksty i konteksty, Katowice 2023). Prowadzenie: Dariusz Pawelec

 

Godz. 11.30 – 12.30: „Jakie tajemnice kryje CINiBA?” – wycieczka po gmachu biblioteki (obowiązują zapisy: wycieczki@ciniba.edu.pl, ograniczona liczba miejsc)

 

Godz. 13.30 – 15.00: rozmowa “Podręczne kieszonkowe wulkany” i “czarowna jazda”, czyli o czytaniu świata z udziałem Katarzyny Szopy (Wybuch wyobraźni. Poezja Anny Świrszczyńskiej wobec reprodukcji życia społecznego, Katowice 2022) i Wacława Forajtera (DYSLOKACJE. Studia o literaturze i innych dyskursach XIX wieku, Katowice 2022). Prowadzenie: Magdalena Piekara

 

*Godz. 8.00-20.00: „Akwarium” – otwarta przestrzeń relaksu (CINiBA, poziom 1)

 

*Godz. 8.00-20.00: wystawy (hol główny CINiB-y)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Piątek, 1.12

 

Godz. 9.30 – 11.00: Lokalne ślady antropocenu, globalne działania akademii (rozmowa z udziałem Andrzeja Kowalczyka, Grzegorza Hańderka, Pawła Szeibla, Joanny Soćko, Tomasza Pawlusa i Anny Kałuży). Prowadzenie: Lucyna Sadzikowska i Marta Tomczok

 

Godz. 11.30 –13.00: dyskusja „Edukacja cyfrowa, edukacja środowiskowa” z udziałem: Olgi Przybyli („Logopedia Silesiana”), Agnieszki Tambor („Postscriptum Polonistyczne”) i Michała Kłosińskiego (Przygody cyfrowego tułacza. Interpretacje groznawcze, Katowice 2023). Prowadzenie: Monika Karwacka

 

Godz. 11.30 – 12.30: „Jakie tajemnice kryje CINiBA?” – wycieczka po gmachu biblioteki (obowiązują zapisy: wycieczki@ciniba.edu.pl, ograniczona liczba miejsc)

 

Godz. 13.30 – 15.00: rozmowa „Królowe oczernione, skrzywdzone, zapomniane” z udziałem Aleksandry Skrzypietz (wraz ze Stanisławem Jujeczką autorki książki Maria Klementyna Sobieska, królowa i Służebnica Boża, Katowice 2022). Prowadzenie: Beata Klyta

 

*Godz. 8.00-20.00: „Akwarium” – otwarta przestrzeń relaksu (CINiBA, poziom 1)

 

*Godz. 8.00-20.00: wystawy (hol główny CINiB-y)