Dorota Kozicka

Dorota Kozicka – pracuje w Katedrze Krytyki Literackiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ostatnio opublikowała antologię dwudziestowiecznego pamfletu krytycznoliterackiego pt. Chamuły, gnidy, przemilczacze (2011) oraz rozprawę Krytyczne (nie)porządki. Studia o współczesnej krytyce literackiej (2012). [15.11.2012]