Pracownicy

Biuro Wydawnictwa: biuro.wydawnictwo@us.edu.pl

ul. Bankowa 5, p. 221

tel. 32 359 20 56,

godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, godz. 10.00-15.00

 

Kierownik Biura Wydawnictwa

Jakub Dziewit   e-mail: sekretarz.wydawnictwo@us.edu.pl; tel. 32 359 20 56,

 

Redaktorzy inicjujący:

Paulina Janota   e-mail: paulina.janota@us.edu.pl; tel. 32 359 20 56; Biuro Wydawnictwa (Bankowa 5)

Szymon Hantkiewicz   e-mail: szymon.hantkiewicz@us.edu.pl; tel. 32 359 20 56; Biuro Wydawnictwa (Bankowa 5)

Przemysław Pieniążek   e-mail: przemyslaw.pieniazek@us.edu.pl; tel. 32 359 20 56; Biuro Wydawnictwa (Bankowa 5)

 

 

Dyrektor Wydawnictwa

Beata Klyta  e-mail: dyrektor.wydawnictwo@us.edu.pl; pok. 1.3.

godziny przyjęć interesariuszy:

poniedziałek-piątek: 11.30-13.30

 

Zastępca Dyrektora

ds. procesu wydawniczego i digitalizacji:
Olga Nowak  olga.nowak@us.edu.pl; pok. 1.6.

 

Zastępca Dyrektora

ds. finansów:
Joanna Zwierzyńska  joanna.zwierzynska@us.edu.pl; tel. 32 359 15 70, pok. 1.5.

 

 

Koordynator wydawniczy

Alicja Uthke   e-mail: alicja.uthke@us.edu.pl; te. 32 359 21 77; pok. 1.2.

 

Sekretariat

Danuta Stencel   e-mail: danuta.stencel@us.edu.pl; tel. 32 359 21 77; pok. 1.2.

Ewa Łosik   e-mail: ewa.losik@us.edu.pl; tel. 32 359 18 60, pok. 1.1.

 

Redaktorka Naczelna

Małgorzata Pogłódek   tel. 32 359 18 15, pok. 3.2B.

Zespół redakcyjny

Aleksandra Bibrzycka (Gaździcka)  e-mail: aleksandra.gazdzicka@us.edu.pl; tel. 32 359 17 94, pok. 3.1.

Barbara Jagoda   e-mail: barbara.jagoda@us.edu.pl; tel. 32 359 17 94, pok. 3.1.

Anna Kisiel   e-mail: anna.kisiela@us.edu.pl; tel. 32 359 23 28, pok. 2.1.

Barbara Konopka   e-mail: barbara.konopka@us.edu.pl; tel. 32 359 13 82, pok. 2.2A.

Magdalena Kopeć (Białek)   e-mail: magdalena.kopec@us.edu.pl; tel. 32 359 17 94, pok. 3.1.

Gabriela Marszołek   e-mail: gabriela.marszołek@us.edu.pl; tel. 32 359 17 58, pok. 2.5.

Michał Noszczyk   e-mail: michal.noszczyk@us.edu.pl; tel. 32 359 23 42, pok. 3.4.

Magdalena Pache (Starzyk)   e-mail: magdalena.pache@us.edu.pl; tel 32 359 19 90, pok. 2.3.

Anna Pilśniak   e-mail: anna.pilsniak@us.edu.pl; tel. 32 359 13 82, pok. 2.2A.

Agnieszka Plutecka   e-mail: agnieszka.plutecka@us.edu.pl; tel. 32 359 16 36, pok. 2.2B.

Joanna Szewczyk   e-mail: joanna.szewczyk@us.edu.pl; tel. 32 359 13 82, pok. 2.2A.

Barbara Todos-Burny   e-mail: barbara.todos-burny@us.edu.pl; tel. 32 359 19 90, pok. 2.3.

Katarzyna Więckowska   e-mail: katarzyna.wieckowska@us.edu.pl; tel. 32 359 16 36, pok. 2.2B.

Krystian Wojcieszuk   e-mail: krystian.wojcieszuk@us.edu.pl; tel. 32 359 23 28, pok. 2.1.

 

Redakcja techniczna i korekta

Małgorzata Pleśniar   e-mail: malgorzata.plesniar@us.edu.pl; tel. 32 359 17 58, pok. 2.5.

Adriana Szaforz   tel. 32 359 19 89, pok. 2.4. 

Lidia Szumigała   tel. 32 359 19 89, pok. 2.4.

 

Pracownia Składu Komputerowego

Bogusław Chruściński   e-mail: boguslaw.chruscinski@us.edu.pl; tel. 32 359 15 00, 3.2A.

Grażyna Szewczyk  e-mail: grazyna.szewczyk@us.edu.pl; tel. 32 359 15 00, pok. 3.2A.

Edward Wilk   e-mail: edward.wilk@us.edu.pl; tel. 33 854 64 37, filia Cieszyn.

Marek Zagniński   e-mail: marek.zagninski@us.edu.pl; tel. 32 359 15 00, pok. 3.2A.

Alicja Załęcka   e-mail: alicja.zalecka@us.edu.pl; tel. 32 359 22 54, pok. 3.5.

 

Zespół poligrafii i kolportażu

Paulina Dubiel   e-mail: paulina.dubiel@us.edu.pl; tel. 32 359 22 54 (kontakt telefoniczny w godzinach: 9:00-16:00), pok. 3.5.

Ligia Dziadas   e-mail: ligia.dziadas@us.edu.pl; tel. 32 359 16 03, pok. 3.3.

Marzena Marczyk   e-mail: marzena.marczyk@us.edu.pl; tel. 32 359 18 60, pok. 1.1.

Filip Rudyk   e-mail: filip.rudyk@us.edu.pl; tel. 32 359 16 03 (kontakt telefoniczny w godzinach: 11:30-15:30), pok. 3.3.

Tomasz Tomczuk   e-mail: tomasz.tomczuk@us.edu.pl; tel. 32 359 16 03, pok. 3.3.

Aleksander Zając   e-mail: aleksander.zajac@us.edu.pl; magazyn WUŚ.