Pracownicy

Dyrekcja Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego

Dyrektor Wydawnictwa

Beata Klyta, dyrektor.wydawnictwo@us.edu.pl; pok. 1.3.
godziny przyjęć interesariuszy: poniedziałek-piątek: 11.30-13.30

Zastępca dyrektora ds. procesu wydawniczego

Marta Tomczok, marta.tomczok@us.edu.pl

Zastępca dyrektora ds. finansów

Joanna Zwierzyńska, joanna.zwierzynska@us.edu.pl; tel. 32 359 15 70, pok. 1.5.
 

Koordynatorki wydawnicze

Monika Gromek - koordynatorka ds. OJS; koordynator.ojs@us.edu.pl;  pok. 1.2.

Alicja Uthke - koordynatorka ds. monografii; alicja.uthke@us.edu.pl; pok. 1.2.
 

Biuro Wydawnictwa

ul. Bankowa 14, p. 230, 
tel. 32 359 20 56, biuro.wydawnictwo@us.edu.pl

godziny dyżurów w okresie pandemii: 9.00-14.30 (poza środą, gdy biuro pracuje w trybie wewnętrznym).
Kierownik Biura

Jakub Dziewit, sekretarz.wydawnictwo@us.edu.pl; tel. 32 359 20 56,
dyżury: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, godz. 10.00-13.00 (ul. Bankowa 14, p. 230)

Redaktorzy inicjujący:

Paulina Janota, paulina.janota@us.edu.pl; tel. 32 359 20 56; (ul. Bankowa 14, p. 230)

Szymon Hantkiewicz, szymon.hantkiewicz@us.edu.pl; tel. 32 359 20 56; (ul. Bankowa 14, p. 230)

Przemysław Pieniążek, przemyslaw.pieniazek@us.edu.pl; tel. 32 359 20 56; (ul. Bankowa 14, p. 230)

Michał Kompała, michal.kompala@us.edu.pl; tel. 32 359 20 56; (ul. Bankowa 14, p. 230)

 

Zespół redaktorsko-korektorski

Redaktor Naczelna

Małgorzata Pogłódek, malgorzata.poglodek@us.edu.pl   tel. 32 359 18 15, pok. 3.2B.

Zespół redakcyjny

Aleksandra Bibrzycka, aleksandra.gazdzicka@us.edu.pl; tel. 32 359 17 94, pok. 3.1.

Barbara Jagoda, barbara.jagoda@us.edu.pl; tel. 32 359 17 94, pok. 3.1.

Barbara Konopka, barbara.konopka@us.edu.pl; tel. 32 359 13 82, pok. 2.2A.

Magdalena Kopeć, magdalena.kopec@us.edu.pl.

Gabriela Marszołek, gabriela.marszołek@us.edu.pl.

Michał Noszczyk, michal.noszczyk@us.edu.pl; tel. 32 359 23 42, pok. 3.4.

Olga Nowak, olga.nowak@us.edu.pl.

Magdalena Pache, magdalena.pache@us.edu.pl.

Anna Pilśniak, anna.pilsniak@us.edu.pl.

Agnieszka Plutecka, agnieszka.plutecka@us.edu.pl; tel. 32 359 16 36, pok. 2.2B.

Joanna Szewczyk, joanna.szewczyk@us.edu.pl.

Barbara Todos-Burny, barbara.todos-burny@us.edu.pl; tel. 32 359 19 90, pok. 2.3.

Katarzyna Więckowska, katarzyna.wieckowska@us.edu.pl; tel. 32 359 16 36, pok. 2.2B.

Krystian Wojcieszuk, krystian.wojcieszuk@us.edu.pl; tel. 32 359 23 28, pok. 2.1.

Redakcja techniczna i korekta

Małgorzata Pleśniar, malgorzata.plesniar@us.edu.pl; tel. 32 359 17 58, pok. 2.5.

Adriana Szaforz   tel. 32 359 19 89, pok. 2.4. 

Lidia Szumigała
 

Pracownia Składu Komputerowego

Paulina Dubiel, paulina.dubiel@us.edu.pl; tel. 32 359 22 54 (kontakt telefoniczny w godzinach: 9:00-16:00), pok. 3.5.
Bogusław Chruściński, boguslaw.chruscinski@us.edu.pl, 3.2A.

Grażyna Szewczyk, grazyna.szewczyk@us.edu.pl; tel. 32 359 15 00, pok. 3.2A.

Edward Wilk, edward.wilk@us.edu.pl; tel. 33 854 64 37, filia Cieszyn.

Marek Zagniński, marek.zagninski@us.edu.pl; tel. 32 359 15 00, pok. 3.2A.

Alicja Załęcka, alicja.zalecka@us.edu.pl; tel. 32 359 22 54, pok. 3.5.
 

Zespół Administracyjno-Dystrybucyjny

Ligia Dziadas, ligia.dziadas@us.edu.pl; tel. 32 359 16 03, pok. 3.3.
Ewa Łosik, ewa.losik@us.edu.pl; tel. 32 359 18 60, pok. 1.1.
Marzena Marczyk, marzena.marczyk@us.edu.pl; tel. 32 359 18 60, pok. 1.1.
Filip Rudyk, filip.rudyk@us.edu.pl; tel. 32 359 16 03 (kontakt telefoniczny w godzinach: 11:30-15:30), pok. 3.3.
Danuta Stencel, danuta.stencel@us.edu.pl; tel. 32 359 21 77; pok. 1.2.
Tomasz Tomczuk, tomasz.tomczuk@us.edu.pl; tel. 32 359 16 03, pok. 3.3.
Aleksander Zając, aleksander.zajac@us.edu.pl; magazyn WUŚ.