Kolegium Wydawnicze

Kolegium Wydawnicze

Decyzją JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, prof. dra hab. Andrzeja Kowalczyka, z dnia. 4 listopada 2019, powołane zostało Kolegium Wydawnicze w składzie:

prof. dr hab. Rafał Molencki – Przewodniczący Kolegium Wydawniczego (dziedzina nauk humanistycznych),

dr hab. Marta Tomczok –  Zastępca Przewodniczącego Kolegium Wydawniczego ds. Czasopism (dziedzina nauk humanistycznych),

dr hab. Ewa Bielska –  Zastępca Przewodniczącego Kolegium Wydawniczego ds. Monografii (dziedzina nauk społecznych),

ks. prof. dr hab. Jan Słomka (dziedzina nauk teologicznych),

prof. dr hab. Jan Sładkowski (dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych),

dr hab. Piotr Kwapuliński (dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych),

dr hab. Łukasz Kliś (dziedzina sztuki).