Sabina Kwak

Sabina Kwak – ur. 1986, doktorantka w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej UŚ. Zajmuje się badaniem prozy XX wieku (szczególnie okresu międzywojennego) oraz korespondencją sztuk. Przygotowuje pracę doktorską na temat twórczości Tadeusza Dołęgi-Mostowicza w kontekście recepcji psychoanalizy w Polsce. Publikowała m.in. w „Twórczości”, „Pamiętniku Literackim” i licznych książkach zbiorowych. [07.12.2012]