Jacek Koziołek

Jacek Koziołek – ukończył studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, gdzie związany był z Zakładem Poetyki Historycznej i Sztuki Interpretacji Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego. Jego zainteresowania skupiają się wokół poezji współczesnej oraz obszarów trzecich literatury. Szczególną uwagę badawczą zwraca na korespondencję sztuk oraz związek literatury z muzyką współczesną i filmem. Jest autorem szeregu publikacji analitycznych i interpretacyjnych, dotyczących piosenek i piosenkarzy (m. in. Maria Peszek, Agnieszka Osiecka). Przygotowywana przez niego rozprawa doktorska skupia się na teoretycznych zagadnieniach dotyczących współczesnej muzyki rozrywkowej, gdzie wprowadza typologię gatunków piosenki, posiłkując się twórczością Marka Grechuty. [15.11.2012]