Katarzyna Kowalczewska-Grabowska

Katarzyna Kowalczewska-Grabowska, doktor, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego.

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach związanych z zagrożeniami społecznymi i zdrowotnymi w społecznościach lokalnych.

W jej dorobku naukowym znajdują się takie pozycje jak: Zagrożenia społeczne w dobie transformacji w miastach średniej wielkości województwa śląskiego (Dąbrowa Górnicza 2007), Niedostosowanie społeczne w percepcji i doświadczeniach uczniów i nauczycieli. Analiza porównawcza (Dąbrowa Górnicza 2009, współautor: M. Górska, M. Kot-Radojewska), Profilaktyka społeczna. Aspekty teoretyczno-metodyczne (Katowice 2013, współautor: K. Borzucka-Sitkiewicz). Jest autorką również wielu artykułów opublikowanych w pracach zbiorowych oraz czasopismach międzynarodowych i ogólnopolskich. W swoich publikacjach podejmuje tematykę zjawisk z zakresu patologii społecznych takich jak: alkoholizm, narkomania, przestępczość, a także działań z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki. Interesują ją również problemy zdrowotne polskiego społeczeństwa, szczególnie zachorowalność i śmiertelność z powodu chorób cywilizacyjnych, które analizuje z perspektywy społeczności lokalnych. Podejmuje również tematykę promocji zdrowia w środowisku lokalnym. [12.07.2013]