Małgorzata Kitlińska-Król

Małgorzata Kitlińska-Król, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Zakładzie Teorii Wychowania, Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, autorka 30 publikacji naukowych: monografii, rozdziałów oraz artykułów. Zainteresowania naukowe: teoria wychowania, pedagogika porównawcza, pedagogika rodziny, logopedia. Najważniejsze publikacje monograficzne: Opieka logopedyczna nad mową dziecka. Dąbrowa Górnicza 2011, Wyższa Szkoła Biznesu; współautorstwo z B. Ecler-Nocoń, M. Franią: Pedagogiczne wyzwania wobec zmiany społecznej. Katowice 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Redagowanie prac zbiorowych: Profilaktyka w przestrzeni publicznej. T.1. Współred. z I. Bieńkowską, I. Fajfer-Kruczek, I. Olszówką. Kraków 2013, Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda; Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w rzeczywistości pedagogicznej. Dąbrowa Górnicza 2014, Wyższa Szkoła Biznesu; Refleksyjne wychowanie – profilaktyka edukacyjna i rodzinna. T. 3. Współred. z B. Ecler-Nocoń. Kraków-Katowice 2017, Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda. [czerwiec 2019]