Agnieszka Kopińska

Agnieszka Kopińska, pianistka, absolwentka Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. W roku 2011 na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy uzyskała stopień doktora sztuki w dyscyplinie artystycznej – instrumentalistyka (tematyka pracy doktorskiej dotyczyła interpretacji wybranych dzieł W. Lutosławskiego).
Trzykrotna stypendystka Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie (1992, 1993, 1996). Prowadzi działalność koncertową solistyczną oraz kameralną w Polsce i za granicą (USA, Francja, Niemcy, Czechy, Ukraina). Od 1996 tworzy duet fortepianowy z mężem – Piotrem. Wielokrotnie brała udział w koncertach oraz nagraniach NOSPR w Katowicach, grając m.in. pod dyrekcją K. Pendereckiego i H.M. Góreckiego. Dokonała nagrania płytowego kompletu dzieł W. Lutosławskiego na fortepian solo (wraz z Sonatą z 1934 r.) oraz wszystkich kompozycji na fortepian w składzie kameralnym, a także – z solistką E. Biegas – 20 kolęd oraz cyklu pieśni Chantefleurs et chantefables W. Lutosławskiego (oprac. na sopran i fortepian E. Knapika). Szczególnym obszarem jej zainteresowań artystycznych i badawczych jest wykonawstwo muzyki dwudziestowiecznej i współczesnej oraz tematyka percepcji muzycznej w aspekcie teoretycznym i praktycznym.
Obecnie zatrudniona na stanowisku adiunkta Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego. [25.05.2013]