Iwona Kantor-Pietraga

Iwona Kantor-Pietraga, doktor, pracownik naukowy i dydaktyczny zatrudniony w Zakładzie Geografii Społecznej, w Katedrze Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Śląskiego. W swoich badaniach podejmuje zagadnienia związane z geografią ludności, geografią miast i geografią społeczną.

Autorką lub współautorka 5 książek oraz kilkudziesięciu artykułów i opracowań naukowych. W latach 2010–2012 była członkiem Zespołu w międzynarodowym Projekcie (7 PR UE) Shrink Smart: Governance of Shrinkage within an European Context, który poświęcony był problematyce kurczenia się miast w Europie. [30.05.2014]