Mieczysław Kula

Mieczysław Kula – dr hab., jest kierownikiem Zakładu Informatyki i Matematyki Dyskretnej w Instytucie Matematyki  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w algebrze przemiennej, kombinatoryce i zastosowaniach metod matematycznych w informatyce. Wykłada m.in. algebrę, kombinatorykę, kryptografię, języki programowania. Jest promotorem około 90 prac magisterskich oraz 4 rozpraw doktorskich. [28.08.2012]