Oskar Kalarus

Oskar Kalarus, magister filologii polskiej, doktorant literaturoznawstwa w Zakładzie Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2009 roku otrzymał certyfikat tłumacza z języka japońskiego. Naukowo zajmuje się przede wszystkim historią literatury dziewiętnastego wieku. Współredagował między innymi publikacje naukowe: Zygmunt Krasiński. U stóp pomnika (wraz z M. Janoszką, Katowice 2012) oraz Dziedzictwo romantyczne. O (nie)obecności romantyzmu w kulturze współczesnej (wraz z M. Janoszką i M. Piechotą, Katowice 2013). Ponadto jest autorem artykułów na tematy związane z filmem i dialogiem międzykulturowym (m.in. Życie w strachu przed apokalipsą. „Kwadratura Koła. Ogólnopolski Półrocznik Kół Naukowych”. Katowice 2013, Zło w filmach studia Ghibli. W: Zło w kinie. Bohaterowie, gatunki, twórcy. Warszawa 2012). [04.08.2014]