Jacek Kwosek

Jacek Kwosek, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 1997 roku ukończył filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 2008 obronił na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego pracę doktorską pisaną pod kierunkiem Profesora zw. dr. hab. Jana Malickiego zatytułowaną Kategoria miłosierdzia w kazaniach księdza Piotra Skargi. Prowadzi badania z pogranicza historii literatury, filozofii i teologii. [1.02.2021]