Małgorzata Marcinkowska

Małgorzata Marcinkowska, studentka drugiego roku studiów doktoranckich na kierunku filologia polska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Licencjat i magisterium w Uniwersytecie Śląskim (2011, 2013).

 

Zainteresowania badawcze: literatura i kultura wieku XVIII, w szczególności zagadnienia związane z twórczością modlitewną i religijnością „epoki rozumu”.

 

Wybrane publikacje: Od chwili po wieczność. Poetów oświeceniowych refleksje nad czasem. W: Wiek XVIII (nie tylko) w szkole. Literatura –  historia – kultura – sztuka. Pod red. B. Mazurkowej, przy udziale M. Marcinkowskiej (Katowice 2013); Realia życia codziennego w poetyckich modlitwach polskich oświeconych. W: Codzienność i niecodzienność oświeconych. [Cz.] 1: Przyjemności, pasje i upodobania. Pod red. B. Mazurkowej, przy udziale M. Marcinkowskiej i S.P. Dąbrowskiego (Katowice 2013); Osiemnastowieczne modlitwy panien i niewiast różnego stanu w intencji męża. W: Sarmackie theatrum. [T.] 7: W kręgu rodziny i prywatności. Red. M. Jarczykowa, R. Ryba (Katowice 2014); Ludzkie pragnienia, trudy i obawy w oświeceniowych modlitwach poetyckich. „Tematy i Konteksty” 2015. T. 4: Piśmiennictwo religijne w dobie staropolskiej i epoce oświecenia. [15.04.2015]