Szymon Piotr Dąbrowski

Szymon Piotr Dąbrowski, student drugiego roku studiów doktoranckich na kierunku filologia polska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Licencjat i magisterium w Uniwersytecie Śląskim (2011, 2013).

 

Zainteresowania badawcze: poezja polityczna drugiej połowy XVIII wieku, działalność publiczna i życie rodzinne Elżbiety z Branickich Sapieżyny oraz sposoby postrzegania seksualności oraz płci u schyłku I Rzeczypospolitej.

 

Wybrane publikacje: Zjawisko sodomii w polskiej poezji erotycznej XVIII wiekuWstępne rozpoznanie problemu. „Napis” (2012); Kniaźnin odczytywany na nowo. Rec.: Czytanie Kniaźnina. Red. B. Mazurkowa, T. Chachulski. „Pamiętnik Literacki” (2013); Odwołania do świata islamu w poezji Adama Naruszewicza. W: Wiek XVIII (nie tylko) w szkole. Historia – literatura – kultura – sztuka. Red. B. Mazurkowa przy udziale M. Marcinkowskiej (Katowice 2013); Portrety Elżbiety z Branickich Sapieżyny w paszkwilach obyczajowych i politycznych. W: Codzienność i niecodzienność oświeconych. [Cz.] 2: W rezydencji, w podróży i na scenie publicznej. Red. B. Mazurkowa przy udziale M. Marcinkowskiej i S.P. Dąbrowskiego (Katowice 2013); Rodzinne i środowiskowe uwarunkowania natury oraz losów Alberta Potockiego w świetle przekazów pamiętnikarskich. W: Sarmackie theatrum. [T.] 7: W kręgu rodziny i prywatności. Red. M. Jarczykowa, R. Ryba (Katowice 2014); Uwagi o „Porankach kodeńskich” Ignacego Potockiego. „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2014, T. 10. [26.03.2015]