Barbara Kita

Barbara Kita, dr hab. prof. UŚ – kulturoznawczyni, filmoznawczyni, pracuje w Instytucie Nauk o Kulturze UŚ. Zajmuje się teorią filmu i nowych mediów (zwłaszcza francuskiej proweniencji), interesują ją problematyka obrazu, przestrzeni oraz miejska. Autorka książek  Między przestrzeniami. O kulturze nowych mediów (2003) oraz Obraz zatrzymany. Praktyka i teoria późnego Godarda (2013). Redaktorka tomu Przestrzenie tożsamości we współczesnym kinie europejskim (2006) oraz współredaktorka monografii wieloautorskich: Kino pamięci (2013), Filmowe pejzaże Europy (2017) oraz Kultury obrazu – tabu – edukacja (2018). [10.12.2020]