Ryszard Kaczmarek

Ryszard Kaczmarek – prof. dr hab.,ur. w 1959 roku w Brzęczkowicach koło Mysłowic, w 1989 r. obronił w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach dysertację pt. „Józef Biniszkiewicz. Biografia polityczna1875–1940”. Od 2003 profesor w Instytucie Historii UŚ. Autor wielu artykułów i książek historycznych poświęconych historii Śląska, historii Polski i w XIX–XX wieku oraz dziejom II wojny światowej, ostatnio: „Górny Śląsk podczas II wojny światowej” Katowice 2006; „Polacy w Wehrmachcie” Kraków 2010; „Historia Polski 1914–1989” Warszawa 2010; „Historia Górnego Śląska” [współredaktor wraz z: J. Bahlcke, D. Gawrecki], Gliwice 2011. [12.10.2012]