Franciszek Kłosowski

Dr hab. Franciszek Kłosowski, adiunkt w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego. Autor lub współautor ponad 100 prac naukowych reprezentujących geografię usług, geografię społeczną, geografię regionalną (badania województwa śląskiego i pogranicza polsko-czeskiego). [3.02.2022]