Małgorzata Kalita

Małgorzata Kalita, doktor nauk humanistycznych, asystent w Zakładzie Literatur Słowiańskich w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, bohemistka i kulturoznawca. Jest autorką artykułów z zakresu literaturoznawstwa, obejmujących zagadnienia współczesnej literatury czeskiej. [18.09.2013]