Justyna Kijonka

Justyna Kijonka, doktor nauk humanistycznych. Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka licznych prac poświęconych tożsamości śląskiej w tym monografii „Tożsamość współczesnych Górnoślązaków. Studium Socjologiczne”; współautorka książki „Tożsamość młodych Ślązaków. Między patriotyzmem lokalnym a europejskością”. Prowadziła badania w Niemczech m.in. w Niemieckim Instytucie Spraw w Darmstadt oraz na Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem. [20.09.2021]