Krzysztof Kłosiński

Prof. Krzysztof Kłosiński, przewodniczący Komitetu Nauk o Literaturze PAN w latach 2007-2019, zajmuje się historią literatury XIX i XX wieku oraz teorią literatury, jest tłumaczem (m.in. Barthesa i Derridy) i krytykiem literackim (w mediach). Napisał monografie poświęcone Romanowi Jaworskiemu i Elizie Orzeszkowej, tomy studiów o prozie i poezji polskiej XX wieku (Eros. Dekonstrukcja. Polityka; Poezja żalu; W stronę inności), liczne studia poświęcone pytaniu: czym jest literatura? [24.09.2021]