Aleksandra Dębska-Kossakowska

Aleksandra Dębska-Kossakowska, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Zainteresowania badawcze: literatura dokumentu osobistego, literatura wobec historii, problematyka aksjologiczna w literaturze XX wieku oraz związki literatury ze sztukami plastycznymi.

 

Wybrane publikacje: Jan Józef Szczepański, Gustaw Herling-Grudziński wobec sztuki (Warszawa: „Neriton”, 2009), Literackie reprezentacje historii: świadectwa –  mediatyzacje – eksploracje (Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2013) – współautorstwo z B. Gontarz i M. Wiszniowską, Zobaczyć sens. Studia o malarstwie, literaturze i życiu (Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2014) – współredakcja z M. Krakowiak, Reprezentatywna mikroskala? Rozważania o tożsamości lokalnej mieszkańców Czeladzi z racji udziału ich przedstawicieli w bitwie o Monte Cassino (Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2016) – współredakcja z M. Krakowiak. [19.01.2021]