Grażyna Kubica

Grażyna Kubica, adiunkt w Zakładzie Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się problematyką śląską, ewangelicką i żydowską oraz antropologią polityczną, wizualną, feministyczną oraz historią dyscypliny.

Jest autorką książek: Luteranie na Śląsku Cieszyńskim. Studium historyczno-socjologiczne (1996); Siostry Malinowskiego, czyli kobiety nowoczesne na początku XX wieku (2006); Śląskość i protestantyzm. Antropologiczne studia o Śląsku Cieszyńskim, proza, fotografia (2011); opracowania Dziennika w ścisłym znaczeniu tego wyrazu Bronisława Malinowskiego (2002), a także wielu innych tekstów naukowych i literackich oraz kilku wystaw fotograficznych.

Jest członkinią European Association of Social Anthropologists, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (wiceprzewodnicząca Zarządu Sekcji Antropologii Społecznej), Polskiego Instytutu Antropologii (członkini-założycielka), Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. [02.04.14]