Marzena Kotyczka

Marzena Kotyczka, doktorantka w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Porównawczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Zainteresowania naukowe: kulturowe studia nad zwierzętami.

[13.02.2014] [R]