Aleksandra Kalisz

Aleksandra Kalisz, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, asystentka w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2012 roku ukończyła śląską polonistykę. Jest autorką monografii Stacje ogólne i tematyczne polskiej telewizji z perspektywy genologii lingwistycznej (Katowice 2019) oraz współredaktorką serii publikacji: Dyskurs autopromocyjny i jego współczesne odsłony (Katowice 2015), Dyskurs autopromocyjny dawniej i dziś (Katowice 2016), Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach masowych (Katowice 2017) oraz Autopromocja, autoprezentacja wizerunek w mediach audiowizualnych (Katowice 2018). Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół stylistyki, kultury języka, języka telewizji, genologii lingwistycznej, a także glottodydaktyki.

[26.11.2019]