Dagmara Dobosz

Dagmara Dobosz, doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół zagadnień problematyki płci społeczno-kulturowej, seksualności człowieka, seksualizacji kultury oraz dobrostanu dzieci i młodzieży. [15.10.2021]