Marta Kalarus

Marta Kalarus, absolwentka filologii polskiej i kulturoznawstwa, obecnie doktorantka w Zakładzie Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół motywów fantastycznych w literaturze XVIII i XIX wieku oraz na życiu literackim i kulturze polskiego oświecenia. [04.08.2014]