Jolanta Klimczak

Jolanta Klimczak, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Współautorka monografii Starość w (wielkim) mieście, współredaktorka książek naukowych: Style życia w perspektywie zrównoważonego rozwoju, O współczesnych praktykach genderyzacji ciała i  Restrukturyzacja ekonomiczna a sytuacja kobiet w województwie śląskim. Autorka ponad 70 artykułów naukowych i rozdziałów w naukowych monografiach. Uczestniczka międzynarodowych i krajowych projektów badawczych. Zainteresowania naukowe: socjologia kultury, praca socjalna, komunikacja społeczna. [22.07.2021]