Michał Kłosiński

Dr hab. Michał Kłosiński, prof. UŚ, groznawca, prywatnie miłośnik anime, cyberpunku oraz filozofii hermeneutycznej. Członek towarzystw Utopian Studies Society oraz Society for Utopian Studies, sygnatariusz The Declaration on Research Assessment (DORA). Autor książek: Świat pęknięty. O poemach naiwnych Czesława Miłosza (Warszawa 2013), Ratunkiem jest tylko poezja. Baudrillard – teoria – literatura (Warszawa 2015), Hermeneutyka gier wideo. Interpretacja – immersja – utopia (Warszawa 2018). W 2019 roku otrzymał stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców. [5.02.2023]