Józef Kozyra

Józef Kozyra, ksiądz profesor Uniwersytetu Śląskiego doktor habilitowany; kierownik Zakładu Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; egzaminator archidiecezjalny, cenzor książek, asystent kościelny KIK w Katowicach. [2009]