Anna Krawczyk

Anna Krawczyk – doktorantka w Katedrze Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego. W swojej pracy naukowej podejmuje różnorodne, nie zawsze literackie tematy. W ramach doktoratu śledzi wzajemne relacje stroju i literatury. Dodatkowo uczestniczy w projekcie mającym przywrócić recepcji przedwojenną poetkę Kazimierę Alberti. Poza uczelnią zajmuje się muzyką – jest wokalistką zespołu Psychodelic Sexy Funk. [2012] [R]