Józef Krętosz

Józef Krętosz, ksiądz profesor doktor habilitowany; kierownik Zakładu Teologii Pastoralnej i Historii Duszpasterstwa oraz Podyplomowych Studiów Teologii Pastoralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; członek Rady Wydziału Teologicznego i Senatu Uniwersytetu Śląskiego. [2009]