Elżbieta Kuraj

Elżbieta Kuraj, absolwentka katowickiego Wydziału Grafiki ASP w Krakowie. Dyplom zrealizowała w Pracowni Projektowania Książki w 1982 roku. Od 1999 roku pracuje w Katedrze Malarstwa Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, obecnie na stanowisku profesora Uniwersytetu Śląskiego. W latach 1986-2009 zorganizowała 48 indywidualnych wystaw malarstwa, m.in.: w Muzeum Śląskim w Katowicach, w BWA w Bielsku-Białej, w Galerii „Im Hof” w Essen (Niemcy), w Galerii ZPAP Art-Nova w Katowicach, w Muzeum Narodowym w Gdańsku-Oliwie, w Galerii TPSP Pałacyk w Warszawie, w Galerii Teatru Witkacego w Zakopanem, w Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu, w GCK w Katowicach, w Galerii Extravagance w Sosnowcu, w Galerii „Obok” w Tychach, w Galerii ENGRAM w Katowicach, w Galerii Refektarz w Kartuzach, w Galerii MM w Chorzowie, w BWA w Gorzowie Wlkp., w Galerii Zamkowej w Bielsku-Białej, w BWA w Kielcach, w BWA w Sieradzu, w BWA w Kaliszu, w Galerii Bielskiej BWA. Brała udział w ponad 100 wystawach zbiorowych, w konkursach i festiwalach w kraju i za granicą, m.in. w Ogólnopolskim Salonie Zimowym w Radomiu „Master Prints from Poland” w Gainesville (USA), w wystawie interdyscyplinarnej ,,33+3" w Muzeum Narodowym w Gdańsku-Oliwa, w „Warszawskim Miesiącu Malarstwa” w Galerii Zapiecek w Warszawie, w wystawie jubileuszowej ASP w Katowicach „Dąbrówki 9” w Muzeum Śląskim w Katowicach. Za swoje prace otrzymała nagrody i wyróżnienia w konkursach malarskich: „Bielska Jesień” w Bielsku-Białej (1984, 1987) Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie (1998), „Biennale Małych Form Malarskich” w Toruniu (1997) „Praca Roku” w Katowicach (1996, 1997, 1999, 2001, 2004, 2005), „Muzyka w Malarstwie” w Tychach (1988, 1990, 2000, 2002, 2004), Wystawa Sztuki Artystów Środowiska Śląskiego w Bielsku-Białej (2004), ,,Jestem” – Wystawa Śląskiego Środowiska Twórczego w Katowicach (2006). Była dwukrotnie stypendystką Ministra Kultury i Sztuki (1983, 1988). [2011]