Ewa Kosowska

Ewa Kosowska, profesor zwyczajny doktor habilitowany, filolog i kulturoznawca, kieruje Zakładem Teorii i Historii Kultury w Instytucie Nauk o Kulturze w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jest członkiem Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

Uczestniczy w pracach rad naukowych czołowych polskich czasopism kulturoznawczych. Zajmuje się problemami z obszaru teorii i historii kultury, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystywania tekstu literackiego w badaniach antropologiczno-kulturowych.

Autorka i redaktorka kilkunastu książek oraz ponad stu artykułów. Opublikowała m.in. Negocjacje i kompromisy. Antropologia polskości Henryka Sienkiewicza (2002), Antropologia literatury (2003), Antropologia kultury – antropologia literatury (2005), Stąd do Teksasu (2006); [red.] Antropologia kultury- antropologia literatury. Na tropach koligacji (2007), [red.] Wstyd w kulturze 2 (2008). [22.07.2013]