Sabina Deditius

Sabina Deditius, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego (Zakład Hispanistyki). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na pragmatyce dyskursu oraz potoczności w języku. W ramach działalności organizacyjnej prowadzi oraz współtworzy coroczne spotkania hiszpańsko-polskie Hispanofonia będące częścią projektu Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki „Promocja języków i kultur romańskich w województwie śląskim”.

 

Wybrane publikacje: rozprawa doktorska z zakresu językoznawstwa poświęcona bitwom rap w Hiszpanii pt. El insulto como ritual en la Batalla de Rap. Estudio pragmalingüístico (2012). [31.03.2015]