Małgorzata Domagała

Małgorzata Domagała, doktor nauk humanistycznych, pracownik naukowo–dydaktyczny w Zakładzie Systemów Politycznych Państw Wysoko Rozwiniętych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Członek Senatu Uniwersytetu Śląskiego.

 

Zainteresowania badawcze: przemiany współczesnych systemów politycznych, porównawcze prawo konstytucyjne, zagadnienia teorii demokracji, decentralizacji i teorie federalizmu.

 

Wybrane publikacje:

M. Domagała: Z zagadnień decentralizacji w państwie współczesnym. W: Oblicza decentralizmu. Red. J. Iwanek. (Katowice 1996).

M. Domagała: Europejskie oblicza federalizmu-reforma ustrojowa Belgii. W: Proces integracji Polski z Unią Europejską. Red. P. Dobrowolski, M. Stolarczyk. (Katowice 2001).

M. Domagała: Suwerenność państwa, a procesy integracji transnarodowej i decentralizacji. W: Demokracja, liberalizm społeczeństwo obywatelskie. Doktryna i myśl polityczna. Red. W. Kaute. (Katowice 2004).

M. Domagała, J. Iwanek (red.): Demokracja w dobie globalizacji. (Katowice 2008).

M. Domagała, J. Iwanek (red.): Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej. Tom I. Teoria-Historia. (Toruń 2014).

M. Domagała: Rozwiązania autonomii terytorialnej w Wielkiej Brytanii. W: Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej. Red. J. Iwanek, R. Radek. (Toruń 2014).

M. Domagała: Bias, czyli deformacje brytyjskiego systemu wyborczego. W: Wpływ deformacji wyborczych na systemy polityczne. Red. J. Iwanek. (Toruń 2014). [06.04.2017]