Magdalena Kokoszka

Magdalena Kokoszka, dr, adiunkt w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zainteresowana związkami literatury i przyrodoznawstwa, genologią form rodzajowych bloku silva i poezją polską ubiegłego stulecia. Jest autorką, wydanych wspólnie z Gabrielem Gałą, szkiców o Bolesławie Leśmianie (Świat poza płotem. Szkice o Leśmianie. Katowice 2004) oraz książki poświęconej twórczości Tymoteusza Karpowicza (Antologia niemożliwa. Przypadek „Słojów zadrzewnych” Tymoteusza Karpowicza. Katowice 2011). [13.12.2021]