Monika Kowalczyk-Piaseczna

Monika Kowalczyk-Piaseczna, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa. Obecnie Sekretarz Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.

 

Zainteresowania badawcze: literatura podróżnicza, reportaż XX i XXI wieku, zagadnienia cielesności i Inności.

 

Wybrane publikacje: “Heat Wave and Fever: Lucjan Wolanowski’s Somatic Experience of The East,” w Interiors: Interiority/Exteriority in Literary and Cultural Discourse (Cambridge Scholars Publishing, 2010); “On the Reverse Side of Europe: Images of Poland in Michael Moran, Edward Enfield and Tom Fort’s Reportages from the East” w Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, nr 9/2014 (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014); “Peregrinating Objects: Consumptive Capacities of the Traveler’s Personal Items in Robert Byron’s Road to Oxiana and Jason Elliot’s Unexpected Light” w Identity and Intercultural Exchange in Travel and Tourism (Multilingual Matters/Channel View Publications, 2015). [09.07.2015]

Lista publikacji