Aleksandra Kunce

Aleksandra Kunce, profesor nauk humanistycznych w Instytucie Nauk o Kulturze w Uniwersytecie Śląskim. Prowadzi badania kulturoznawcze oraz z pogranicza antropologii, literaturoznawstwa, filozofii kultury, koncentrując się na problematyce człowieka lokalnego, na sile umiejscowienia i doświadczania miejsca, a także na oikologii jako nauce (o) domu.

Autorka książek: Tożsamość i postmodernizm (2003); Myśleć Śląsk (współautor: Zbigniew Kadłubek, 2007); Antropologia punktów. Rozważania przy tekstach Ryszarda Kapuścińskiego (2008); Oikologia. Nauka o domu (współautorzy: Tadeusz Sławek i Zbigniew Kadłubek, 2013); Into the Noise. Anthropological and Aesthetic Discourses in Public Sphere (współautor: Maria Popczyk, 2013); Człowiek lokalny. Rozważania umiejscowione (2016); Being at Home in the Place. The Philosophy of Localness (2019); Oikologia. Powrót (współautor: Tadeusz Sławek, 2020). W 2016 roku otrzymała nagrodę The Arts in Society International Award for Excellence (USA) za publikację The Philosophy of Localness and the Arts. [10.10.2022]