Weronika Dragan

Weronika Dragan, doktor w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Śląskiego. Zakres zainteresowań badawczych obejmuje wieloaspektowe badania struktur funkcjonalno-przestrzennych miast, tak w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. W badaniach nawiązuje również do gospodarki przestrzennej i planowania na obszarach miejskich i poprzemysłowych. Poruszane zagadnienia mieszczą się w polu badawczym geografii miast, geografii historycznej, geografii ekonomicznej oraz urbanistyki. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych.

[29.12.2021]