Aleksandra Kalaga

Aleksandra Kalaga, doktor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego. Prowadzi badania z zakresu diachronicznego słowotwórstwa języka angielskiego.

 

Zainteresowania badawcze: historia języka angielskiego, słowotwórstwo, językoznawstwo korpusowe, morfologia, zmiany językowe. [08.06.2016]