Przemysław Marciniak

Przemysław Marciniak, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Śląskiego. Wykładał i prowadził badania na uniwersytetach w Berlinie, Belfaście, Waszyngtonie i Uppsali.

 

Zainteresowania naukowe: historia literatury bizantyńskiej oraz recepcja kultury bizantyńskiej w czasach późniejszych.

 

Wybrane publikacje: publikował w „Greek, Roman and Byzantine Studiem”, „Byzantinische Zeitschrift”, „Troianalexandrina”. [25.11.2014]