Marcin Kuczok

Marcin Kuczok, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania badawcze: semantyka kognitywna, problematyka aksjolingwistyczna, językoznawstwo kontrastywne polsko-angielskie. [23.03.2021]