Joanna Koźmińska

Joanna Koźmińska, magister etnologii, absolwentka Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Informacji Naukowej w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Studiów Bibliologicznych UW. Kieruje Działem Zbiorów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współpracuje z Polskim Instytutem Antropologii, członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Koordynatorka projektu Cyfrowej Etnografii, od 2008 współtworzy Bibliotekę Cyfrową PIA (zob. www.cyfrowaetnografia.pl). Uczestniczyła między innymi w grancie NPRH pt. Atlas Polskich Strojów Ludowych: kontynuacja prac wydawniczych, przeprowadzenie badań terenowych i kwerend źródłowych oraz cyfryzacja materiałów źródłowych i udostępnienie ich w Internecie oraz w grancie NPRH pt. Polski Atlas Etnograficzny- opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap I.

 

Zainteresowania badawcze: cyfrowa humanistyka, antropologia przestrzeni internetowych, cyfryzacja zasobów antropologicznych. [15.05.2017]

 

Wybrane publikacje:

Koźmińska J.: Cyfrowa Etnografia: o projekcie antropologicznej biblioteki cyfrowej. W: Cyfrowa Etnografia / Homo interneticus: etnograficzne wędrówki w głąb sieci. Red. E. Jagiełło, P. Schmidt, s. 113-119, e-book (Lublin 2010)

Koźmińska J.: Niematerialne dziedzictwo kulturowe na platformie cyfrowej Polskiego Instytutu Antropologii. W: Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła-wartości-ochrona. Red. J. Adamowski, K. Smyk, s. 289-299 (Lublin 2013)