Marzena Kubisz

Marzena Kubisz, doktor habilitowana nauk humanistycznych w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego, kierowniczka Zakładu Teorii Literatury i Kultury, kierowniczka Filologicznego Zespołu Badawczego BESTO.

 

Zainteresowania badawcze: teoria kultury, studia nad zwierzętami, studia nad weganizmem oraz współczesna literatura brytyjska.

 

Wybrane publikacje:

 

Monografie  autorskie:

  1. Resistance in Deceleration Lane. Velocentrism, Slow Culture and Everyday Practice.  Frankfurt: Peter Lang. 2014.
  2. Strategies of Resistance. Body, Identity and Representation in Western Culture.  Frankfurt,  Berlin, New York: Peter Lang, 2003.

 

Artykuły w czasopismach i publikacjach zbiorowych:

  1. „Kobieta przy (filmowym) stole”, Kultura popularna 2/2018.
  2. „Streamline Culture and the Rise of the Mis-man”, Orbis Linguarum, Vol. 40, 2014, ss.465-476.
  3. “Negotiating mobility: On the Slow Move” w: Anthony David Barker (red.), Roots and Routes: Identity and Intercultural Exchange in Travel and Tourism (Bristol: Channel View Publications, 2014).
  4. “Ekologia codzienności w czasach nadmiaru. Poszukiwacze skradzionego czasu” w: Leszek Drong, Jacek Mydla (red.), Znaki, tropy, mgławice. (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009), ss. 76-84.
  5. “’The Dangers of Foreign Smells’: Olfaction and Immigrant Mobilities in Pomegranate Soup by Marsha Mehran” w: Ars Aeterna. Across Cultures/Across Centuries – Acknowledging the Difference. Vol. 1. No. 1/2009, ss. 35-41. [25.09.2018]