Kamila Kuros-Kowalska

Kamila Kuros-Kowalska, doktor nauk humanistycznych w Instytucie Językoznawstwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członkini Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego UŚ „Via Linguae”. Kamila Kuros-Kowalska jest językoznawcą i logopedą, specjalistą z zakresu surdologopedii i neurologopedii. Kamila Kuros-Kowalska jest autorką i współautorką publikacji z zakresu logopedii, bilingwizmu, lapsologii, lingwistyki dyskursu i kultury języka. W działalności badawczej oraz praktyce logopedycznej koncentruje się zwłaszcza na zagadnieniach związanych z dwujęzycznością i zaburzeniami mowy. Od ponad siedmiu lat współpracuje z placówkami edukacyjnymi w Północnej Anglii. Jej zainteresowania badawcze to bilingwizm, akwizycja języka, zaburzenia językowe, sprawności językowe i komunikacyjne. [2020]