Piotr Krupiński

Piotr Krupiński – dr hab., adiunkt w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego, historyk literatury i krytyk literacki. Członek redakcji czasopisma naukowego „Narracje o Zagładzie”, członek Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura.

Autor monografii: Ciało, historia, kultura. Pisarstwo Mariana Pankowskiego i Leo Lipskiego wobec tabu (2011, książka nagrodzona Zachodniopomorskim Noblem) oraz „Dlaczego gęsi krzyczały?”. Zwierzęta i Zagłada w literaturze polskiej XX i XXI wieku (2016). Redaktor tomów: (Inne) zwierzęta mają głos (wspólnie z Danutą Dąbrowską, 2011), „Niepokoje”. Twórczość Tadeusza Różewicza wobec Zagłady (2014), Monady. Polsko‑żydowsko‑niemieckie po(st)graniczne narracje miejskie (wspólnie z Arletą Galant, Erykiem Krasuckim i Pawłem Wolskim, 2015). W latach 2003–2012 redaktor czasopisma„Pogranicza. Szczeciński Dwumiesięcznik Kulturalny”. [02.2018]