Anna Kijanowska

Anna Kijanowska, doktor sztuk muzycznych w zakresie intrumentalistyki-fortepianu, pianistka, kameralistka, pedagog, adiunkt w Instytucie Muzyki w Cieszynie, Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  W latach 2005-2014 Anna Kijanowska była wykładowcą w College of William and Mary w Wirginii (USA), a natępnie wygrała konkurs na stanowisko pierwszego profesora wizytującego Fundacji Kościuszkowskiej (w Nowym Jorku) w katedrze Artes Liberales przy Uniwersytecie Warszawskim. Wcześniej wykładała też na uniwersytecie w Richmond, Nevadzie w Las Vegas, Uniwersytecie w Wirginii w Charlottesville i w Levine School of Music w Waszyngtonie.

Studiowała w Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach i Akademii Muzycznej we Wrocławiu, a po  otrzymaniu stypendium umożliwiające naukę u dr Madeleine Forte, na  Boise State University w Stanach Zjednoczonych. Następnie uzyskała tytuł doktora na Manhattan School of Music w Nowym Jorku. Obecnie Kijanowska zaangażowana  jest w różne aspekty działalności artystycznej. Koncertowała oraz wykładała w Ameryce Północnej i Południowej, Afryce, Azji, Europie, Australii i Nowej Zelandii.

Aktywnie uczestniczy w życiu naukowym uczelni, jest organizatorka Międzynarodowej Konferencji Naukowej  Nowe Osobowości w  Muzyce Współczesnej   (2017) a także brała udział w kilku  konferencjach naukowych  międzynarodowym, organizowanych przez czołowe ośrodki akademickie za granicą.  Zainteresowania badawcze: muzyka współczesna, muzyka Karola Szymanowskiego, pedagogika fortepianowa, projekty interdyscyplinarne. [02.2018]